Nauczyciele :

Anna Daszczuk

Paulina Huczko

Małgorzata Kobylińska