Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Wyszukiwarka

  WIZJA

 PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je

do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi,

spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 MISJA

Przedszkole:

 

 Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństw  i bezpieczeństwo innych.

 

  Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

 

  Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

 

  Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,

      w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi  i otaczającego go świata.

 

   Kształtuje i  rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

 

  Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

 

  Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

 

   Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

 

   Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne

 i radzące sobie z problemami.

 

   Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.

 

  Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

 

  Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia  w nauce szkolnej.

 

  Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną .

 

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 pobieranie (kliknij tutaj)